De spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is te vergelijken met de traditionele levenhypotheek maar met een kleine aanpassing hier en daar. Het product wordt ook wel eens de verbeterde levenhypotheek genoemd. Een spaarhypotheek is een lening die is gebaseerd op een gemengde verzekering.

Het meest opmerkelijke bij een spaarhypotheek is het feit dat de rente die de afnemer over zijn of haar spaarpremie ontvangt bij het ingaan van de lening hetzelfde is als de hypotheekrente. De hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd staat daardoor al vast. Dat houdt dus in dat wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat de hypotheekrente hoger zal worden en dat de rentelasten zullen stijgen, maar dat de te sparen bedragen omlaag gaan. Wanneer de rente stijgt zullen de spaartegoeden immers sneller stijgen. Je hoeft daardoor minder premie te betalen om uiteindelijk op het vooraf overeengekomen eindbedrag te komen.

Het koppelen van de rente voor de hypotheek en het sparen zullen er toe leiden dat bij verandering van de rente de effecten op de maandlasten gedempt zullen worden. Een stijgende rente wordt afgezwakt door een dalende spaarpremie. Daar tegenover staat dat een rente die daalt ongedaan wordt gemaakt door stijgende spaarpremie. Als je gebruik maakt van een traditionele levenhypotheek dan komt dit niet voor.