Hypotheek krijgen?

Door de kredietcrisis van 2008 is het moeilijker geworden om een hypotheek te krijgen. Sinds 1 augustus 2011 zijn er strengere regels wat hypotheekverstrekking betreft. Deze regelgeving is doorgevoerd om de consument te beschermen. Zo kan een hypothecaire lening niet meer veel hoger zijn dan de waarde van het huis waarvoor de lening wordt afgesloten. Daarnaast wordt er niet meer dan 4,5 maal het bruto jaarinkomen uitgeleend door hypotheekverstrekkers. Het is bovendien niet meer toegestaan om meer dan 50% van de hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Nu vraag je je natuurlijk af: “Kan ik een hypotheek krijgen met deze nieuwe regelgeving?”

 

Kan ik een hypotheek krijgen?
Om een hypotheek af te kunnen sluiten moet je kunnen aantonen dat je kredietwaardig bent. Met andere woorden: je moet de verstrekker laten zien dat je in staat bent de lening terug te betalen in de toekomst. Hiervoor wordt er gekeken naar je bruto jaarinkomen en het bruto jaarinkomen van je partner. Het huis dat jullie kopen mag niet duurder zijn dan 4,5 keer jullie gezamenlijke bruto jaarsalaris.
Naast het inkomen, is ook jullie arbeidscontract van belang. In principe moet je namelijk een vast contract hebben om een hypothecaire lening te krijgen. Hiermee heeft de kredietverstrekker namelijk de grootst mogelijke zekerheid over de terugbetaling van de hypotheek.
Schulden bij andere kredietverstrekkers kunnen ervoor zorgen dat je geen hypotheek krijgt. Heb je een negatieve notering bij Bureau Krediet Registratie (BKR)? Dan kun je het in de meeste gevallen wel schudden. Ook terugkerende kosten, zoals alimentatie, kunnen een rol spelen in de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen.
Hypotheek krijgen zonder vast contract?
Zonder vast contract is het moeilijker een hypotheek af te sluiten. Maar toch is het wel mogelijk. Je moet dan wel een baan hebben en een zogenaamde werkgeversverklaring of intentieverklaring van je baas kunnen laten zien. In zo’n verklaring geeft je werkgever aan de intentie te hebben om je in de toekomst een vast contract aan te bieden bij gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden (hiermee wordt bedoeld als je hetzelfde blijft functioneren en de economische omstandigheden gelijk blijven).